Wat betekent een voortraject of zorgtraject?

VOORTRAJECT of ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’

VOOR WIE?
Het voortraject is er voor alle personen met diabetes type 2 vanaf diagnose, die nog niet met insuline of andere injecties worden behandeld. .

BASISBEGELEIDING
Je hebt recht op een tegemoetkoming voor:
• 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist;
• 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt.

EXTRA BEGELEIDING
Je komt in aanmerking voor extra begeleiding (door dietist of verpleegkundige Educator), indien je voldoet aan de volgende 2 criteria:

  1. leeftijd 15-69 jaar;
  2. obesitas (BMI > 30) en/of te hoge bloeddruk (arteriële hypertensie).

Jaarlijks heb je recht op een tegemoetkoming voor maximaal 4 educatiesessies.

Jaarlijkst dient het opnieuw aangevraagd te worden en is er een nieuwe verwijsbrief nodig.

De tarieven en terugbetaling van de diëtisten staan vermeld op de praktijksite: https://hoogstraten.nutripraktijk.be/tarieven-dietist/

ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

VOOR WIE?
Het zorgtraject is er voor personen met diabetes type 2 die worden behandeld met een inspuitbare diabetesmedicatie (incretinemimeticum of 1 tot 2 insulineinjecties/dag). Het kan ook worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie (pilletjes) onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen.

AANVRAAG
Er wordt een contract ondertekend door de huisarts, diabetesspecialis (endocrinoloog) en jezelf. Dit wordt aan de mutualiteit bezorgd en je ontvangt een schriftelijke goedkeuring.

ZELFCONTROLEMATERIAAL
Binnen het zorgtraject heb je enkel recht op gratis zelfcontrolemateriaal
als je wordt behandeld met inspuitingen:
• bloedglucosemeter/3 jaar;
• 150 bloedglucosestrips/6 maand;
• 100 lancetten/6 maand.
De diabeteseducator kiest samen met jou een bloedglucosemeter en geeft je
hiervoor een afleveringsattest mee. Ga met dit attest en een voorschrift van
de huisarts naar de apotheek, waar je gratis de voorgeschreven bloedglucosemeter samen met de strips en lancetten afhaalt. Na 6 maand kan je met een nieuw voorschrift van de huisarts bloedglucosestrips en lancetten afhalen.
Na 3 jaar heb je recht op een nieuwe bloedglucosemeter, welke je kan
afhalen met een nieuw afleveringsattest van de diabeteseducator en een
voorschrift van de huisarts.

BASISBEGELEIDING
De huisarts is de coördinator en opvolger van je diabetesbehandeling. De diabetesspecialist heeft een adviserende rol en werkt nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners. Iedereen in het zorgtraject heeft ook
recht op educatie. Jaarlijks gaat dit over 5 educatiesessies van 30 minuten,
op voorschrift van de huisarts. In het kalenderjaar dat het zorgtraject wordt afgesloten of het kalenderjaar daaropvolgend, heb je éénmalig recht op 5 bijkomende educatiesessies. De educatie kan zowel individueel of in
groep plaatsvinden en wordt gegeven door een diabeteseducator in de praktijk of bij je thuis. Indien je opteert voor individuele educatie, moet minimum 1 sessie bij jou thuis plaatsvinden. De educatie kan pas plaatsvinden na de goedkeuring van het zorgtrajectcontract.

EXTRA BEGELEIDING
Jaarlijks heb je recht op een tegemoetkoming voor:
• 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist;
• 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt.
Voor beiden is er wel de voorwaarde dat je een voorschrift van de huisarts nodig hebt, waarop ook ‘ZTD of zorgtraject’ wordt vermeld. Je betaalt de consultatie aan de zorgverlener en krijgt een getuigschrift mee. Het getuigschrift dien je in bij de mutualiteit die je consultatie voor een gedeelte terugbetaalt.

Meer informatie over de zorgsystemen op diabetes.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *