Schema

Informatie met enkele links naar andere sites of meer informatie:

 Zorgsystemen en voorzieningen bij diabetespatiënten 

 Voortraject diabetesZorgtraject diabetesDiabetesconventie
WatZorgmodel voor opvolging in een vroeg
stadium
Contract tussen patiënt, huisarts en
specialist  
Systeem waarbij zelfcontrole en educatie
gefinancierd wordt.  
 Eerste lijnEerste LijnTweede lijn
Voor wieAlle diabets type 2 patiënten met een behandeling die bestaat uit: • leefstijladviezen (voeding en
beweging);
• en/of bloedsuikerverlagende medicatie
(pilletjes).
diabetes type 2
‘-onvoldoende controle bij max. orale
behandeling, waarbij insuline/incretine-
behandeling overwogen wordt
‘-1 à 2 insuline injecties per dag of
behandeling met incretinemimetica
-Diabetes type 1
‘-Diabetes type 2: 2 injecties per dag met multimorbiditeit (max. 6 maanden)
‘-Diabetes tupe 2: > 2 injecties per dag
Voorwaarden-GMD
‘-Gegevens zorgprotocol invullen in GMD:
    *startdatum voortraject
    *Lengte, gewicht, bloeddruk
    *HbA1c, LDL, HDL, triglyceriden, eGFR,
       microalbuninurie
-GMD
‘-Registratie parameters in het GMD
(BD, BMI, HbA1c, LDL)
‘-Huisarts, specialist en patiënt ondertekenen
zorgtrajectcontract
‘-Min. 2x/jaar consult bij huisarts en
1x/jaar bij de endocrinoloog
‘-Contract naar adviserend geneesheer ZF
-GMD
‘-Aanvraag bij ZF (door conventie)
‘-Verplicht aantal bloedsuikermetingen
‘-Min. 1 x per jaar consult bij  endocrinoloog, diabeteseducatro en diëtist
‘-jaarlijks een aantal onderzoeken (ogen, nieren, voeten,… )
LooptijdBlijft doorlopen, mits jaarlijkse aanrekening
van nomenclatuurnummer 102852 door
de huisarts.
Initieel 4 jaar, met automatische jaarlijkse
verlenging indien aan de voorwaarden voldaan
wordt.  Stopt bij overschakelen conventie.
Blijft doorlopen, mits jaarlijks heraanvraag.
Stopt bij overschakeling naar zorgtraject.
Voordeel huisartsOverzicht parameters
supplement:  20 euro per jaar
Forfait: 80 euro per jaar
geen B/F attest meer nodig voor bep.
Geneesmiddelen
(aanduiding ZTD op voorschrift)
Huisarts krijgt een uitgebreid verslag van
de onderzoeken: zo blijft een goede
opvolging mogelijk. Geen B/F attest
meer nodig voor bep. Geneesmiddelen
(aanduiding DC op voorschrift)
Terugbetaling
 huisarts
Gedeeltelijk: pt betaald enkel remgeldVolledig: Riziv-honorarium van alle
raadplegingen.
Gedeltelijk: patiënt betaald enkel remgeld
Terugbetaling
(para)medici
Gedeeltelijk: pt betaald aan podoloog en diëtist en krijgt een groot gedeelte terug betaaldGedeeltelijk: pt betaald aan podoloog en diëtist en krijgt een groot gedeelte terug betaaldVolledig: educator en diëtist in het ZH
Gedeeltelijk: pt betaald enkel remgeld bij
podoloog en specialist. 
Terugbetaling educatiept betaald aan podoloog en diëtist en krijgt een groot gedeelte terug betaald, volledig verpleegkundige, apotheker of kinesist.pt betaald aan en diëtist en krijgt een groot gedeelte terug betaald, Volledig diabetes educator), Volledig: endocrinoloog  
    
ZelfzorgmateriaalgeenEnkel bij injecties min.  1 x per week
 glucosemeter: 3 jaarlijkse hernieuwing
 100 lancetten, 150 strips: halfjaarlijks
Zelfzorgmateriaal via conventie:
glucosemeter, strips, lancetten of
sensormeting.
    
Specialistgeen vereisteMin. 1x per kalenderjaar naar endocrinoloogAantal te bepalen door endocrinoloog
VoorschriftVoorschriftVoorschrift 
EducatieDoor de huisarts: doelstellingen bespreken
zorgprotocol bijhouden
door educator indien tussen 15-69 jaar
EN CVR: hypertensie of  BMI > 30
Bij voorkeur door educatoren in de 1ste lijn.
Bij de start recht op 5 sessies met eventueel nog 5 sessies hetzelfde jaar op het jaar daaropvolgend.
Educatie door educatoren binnen het
diabetesteam van de conventie.
Geen educatie in 1ste lijn mogelijk. 
Diëtist2x 30 min.  kalenderjaar via RIZIV, overige consultaties indien via mutualiteit (gedeeltelijke vergoeding)2x 30 min.  kalenderjaar via RIZIV, overige consultaties indien via mutualiteit (gedeeltelijke vergoeding)Geregeld door voedings- en dieetdeskundigen in 2de lijn.
Podoloog2 x 30 min
Adminstratienomenclatuurnummer 102852 1x/kalenderjaar
Voorschrift voor educator, diëtist en podoloog met vermelding voortraject.
-Contract aan ZF bezorgen, automatische verlenging
Voorschrift voor educator, diëtist en podoloog met vermelding zorgtraject of ZTD,
Voorschrift zelfzorgmateriaal met vermelding ZTD + attest educator glucometer.
Via Conventie aanvraag aan ZF, jaarlijks te verlengen
Op alle voorschrifte diabetesconventie of DC vermelden
RijbewijsVanaf diagnose binnen 4 dagen 
 in orde te brengen, professioneel rijbewijs via arbeidsgeneesheer of endocrinoloog.
Labojaarlijks: nuchtere glycemie, HbA1c, cholesterol, LDL, HDL, triglyceriden, creatinine (eGFR), albumine-creatinine ratio ochtendurine,
indien metformine vit B12 bepaling. 
 4x/jaar: nuchter glycemie, HbA1c
AnamneseLeefstijladvies:  Voeding, lichaamsbeweging, alcoholgebruik, rookstop
 Welbevinden: depressie, angst, eetstoornis, cognitief functioneren
 Evaluatie streefwaarden en doelstellingen
 Nazicht dagcurves (indien nodig)
 Ziekte inzicht: herkennen symptomen van hypo- en hyperglycemie
 Klachten navragen wijzend op complicaties: visusproblemen, claudicatio intermittens, harfalen, sensibiliteitsverlies, pijn,
tintelingen in handen en benen, neuropathie, maagontlediging, diaree, infecties, jeuk, moeheid, 
OpvolgingBloeddruk, BMI, inspectie prikplaatsen, techniek zelfcontrole, spuittechniek, mondinspectie, 
 Evaluatie voetrisico: gevoel, stand, huid, vaten, monofilament test
 Seksualiteitsbeleving: erectieproblemen, libidoverlies, dyspareünie, verminderede lubricatie
 Nazicht voorwaarden: declareren nomneclatuurnummer 102852 indien voortraject, zorgtraject te overwegen? 
MedicatieEvaluatie en educatie: medicatie, therapietrouwheid, glucoseregulatie
Orale medicatie  incretines  
VaccinatieGriepvaccinatie, pneumokokkenvaccinatie op indicaite, risico op hepatitis B

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *